Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Serbest Müstezat Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Serbest Müstezat Nedir

19. Yüzyıl sonlarında özellikle Servet-i Fünun'cuların geliştirdikleri bir nazım biçimi. Divan şiirindeki müstezat'tan şu özellikleriyle ayrılır:

Serbest Müstezatın Divan Şiirindeki Müstezattan Farkı

* Serbest müstezat, hem aruz, hem de hecenin çeşitli kalıplarıyla yazılabilir.
* Temel olarak alınan kalıbın çeşitli parçaları çeşitli düzenlerle bir arada kullanılabileceği gibi aynı nazım içinde yalnız bir kalıp değil, başka kalıplar ve bunların parçaları da kullanılabilir.
* Uzun ve kısa mısralar kimi zaman belli bir düzen içinde sıralanır, kimi zaman da herhangi bir düzene bağlı kalınmaz.
* Kafiye örgüsünün düzenlenişi de kurala değil, şairin isteğine bağlıdır.
* Müstezat'ın daha özgürce kullanılmış biçimdir.
* Sembolizmin yaygın olduğu bir dönemde Fransa'da ortaya çıkan bir şiir şeklidir.
* Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati şairlerince kullanılmıştır.
* Serbest müstezatta nazım nesre yaklaştırılmıştır.

Bu özellikleriyle serbest müstezat, Divan şiirindeki müstezat'ın geliştirilmesiyle oluşturulmamış, doğrudan Batı şiirinden alınmıştır. Klasik nazım biçimlerinden ve tek ölçünün bir örnekliliğinden kurtuluş yeni biçimler ve ahenkler yaratmak düşüncesiyle oluşturulan bu biçim, serbest nazıma geçişte bir aşama olmuştur.

Serbest Müstezatın Özellikleri

1. Bu nazım şeklinde uzun, kısa, çok kısa dizeler bazen düzenli, bazen de düzensiz olarak tekrarlanırlar.
2. Kısa mısraların ölçüsü, şiirin ölçüsünün bir parçasıdır.
3. Kafiye düzeni belirli bir kurala bağlı değildir.
4. Aruz ölçüsüyle yazılır.
5. Edebiyatımızda özellikle Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati şairlerinin kullanığı bir nazım şeklidir.

Not 1: Bu nazım biçiminde düşünceler, dizeden dizeye atlayarak devam eder. Nazım, giderek nesre yaklaşmış olur.
Not 2: Serbest müstezat, serbest nazıma geçişi sağlamıştır.

Serbest Müstezat Örneği

KIŞ
Yine kış,
Yine şems-i mesâda (akşam güneşi), ah o bakış,
Yine yollarda serseri dolaşan
Âşiyânsız tuyur-ı pür-nâliş( inleyen yuvasız kuşlar)Tehi kalan ovalar
Sükût eder sanılır mevsimin gumûmuyla
Harab olan sarı yollarda kalmamış ne gelen,
Ne giden,
Şimdi yalnız kavafil-i evrâk (yaprak yığını)
Mütemadî sürüklenir bir uzak
Ufk-ı pür-ıztırab u nermide.Yine kış, yine kış
Bütün emelleri bir ağlayan duman sarmış
Ahmet HâşimSerbest Müstezat Resimleri

 • 2
  Serbest Müstezat Örneği 2 ay önce

  Serbest Müstezat Örneği

Serbest Müstezat Sunumları

Serbest Müstezat Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Serbest Müstezat Ek Bilgileri

 • 1
  2 ay önce

  SERBEST MÜSTEZAT ÖRNEKLERİ
  O BELDE


  Denizlerden


  Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin


  Bilsen


  Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-ı şâma bakan


  Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!


  Ne sen Ne ben


  Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ


  Ne de âlâm-ı fikre bir mersâ


  Olan bu mâî deniz


  Melali anlamayan nesle âşinâ değiliz.


  Sana yalnız bir ince tâze kadın


  Bana yalnızca eski bir budala


  Diyen bugünkü beşer


  Bu sefîl iştiha, bu kirli nazar,


  Bulamaz sende bende bir ma’nâ,


  Ne bu akşamda bir gam-ı mermîn


  Ne de durgun denizde bir muğber


  Lerze-i istitâr u istiğna


  Sen ve ben Ve deniz


  Ve bu akşam ki lerzesiz sessiz


  Topluyor bû-yı rûhunu gûyâ,


  Uzak


  Ve mâî gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak


  Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkûmuz…


  Ahmet Haşim  Şiirde Geçen Kelimeler ve Anlamları

  Melâl-i hasret ü gurbet: Hasret ve gurbert üzüntüsü

  Ufk-ı şâm: Akşam ufku

  Mesâ: Akşam

  Âlâm-ı fikir: Acılı, hüzünlü düşünceler

  Mersi: Liman, sığınak

  Melal: Hüzün, keder

  Âşinâ: Tanık

  Gam-ı nermîn: Hafif üzüntü

  Muğber: Gücenmek

  Lerze-î Istitâr: Gizli dalgalanma

  Menâtık-ı dûşîze-yi tahayyül: El değmemiş hayal bölgeleri

  Ârâm: Durmak, dinlenmek

  Sükûn-ı menâm: Uykusuz gece

  Nefy ü hicre: Sürgün ve ayrılık

   


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Serbest Müstezat Örneği
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)